Opstellingen maken verstoorde verhoudingen binnen organisatiesystemen zichtbaar. Het zichtbaar maken en erkennen van 'wat is' geeft ruimte voor verandering.

Vanuit die ruimte kan het systeem zich - van binnen uit - bewegen. Met behulp van de opstelling wordt zichtbaar gemaakt waar het weer mag gaan bewegen. Het is als een mobile: verander een deeltje ervan en het geheel zal direct naar een nieuw evenwicht zoeken.

De paarden spelen hierin een hele belangrijke rol, zij zijn meesters in, dat wat onbewust is, bewust te maken.
Paarden ‘werken’ als kudde net als de werking van het systemische veld. De kudde op zich is heel en in balans. Wanneer we daar kuddeleden aan toevoegen (wij als mens) dan streeft de kudde naar heelheid en daarvoor heeft ieder lid van de kudde zijn eigen unieke plek in te nemen, hoort iedereen erbij met alles wat hij wel en niet is (geen oordeel) en is er balans in alles wat er IS. Hiermee staat iedereen in zijn kracht in verbinding met zijn talent..
Is er nog geen balans, zijn er verbindingen nodig, mogen er andere positie’s ingenomen worden, is er nog geen ruimte voor een beweging dan zullen de paarden daar de aandacht op gaan vestigen, ieder op zijn eigen manier.

Paarden zijn verbonden met hoge frequenties en daarmee is er ruimte voor inzicht, wijsheid, liefde, een 'rijk' gevoel. Voor de deelnemers zijn ze gids, metafoor en/of representant. Ze reageren zonder oordeel, hebben geen sociaal wenselijk gedrag, ze maken diep energetisch contact, ze helpen je herinneren aan wie/wat je daadwerkelijk bent en wat het van je leiderschap vraagt. Hun liefdevolle aanwezigheid geeft jou de mogelijkheid om weer te verbinden met je ware zelf, daar waar de rust wederkeert in jou.

In vrijheid verbonden op je eigen plek binnen de kudde cq bedrijf/team

 

Zien in het Donker

De workshop 'zien in het donker' heeft de innerlijke basis gelegd voor de leidersschaptrainingen die we nu aanbieden. De ontmoeting van al het ongeziene in onszelf.

 

Dat deel in jezelf wat je mind niet kan “grijpen” maar wat onbewust wel steeds aanwezig is. Om dit betekenis te geven hebben we ons lichaam nodig als tool! De paarden hebben het vermogen om je met precies dit deel : “het geheim in onszelf” in contact te brengen. Dat deel wat ons weerhoudt, wat beperkt, dat wat niet gezien wordt, onze schaduw. Je neemt dat wat in de schaduw leeft waar, gaat het zien voor wat het is en daardoor ontstaat er ruimte om anders te kunnen gaan reageren ipv vechten, vluchten, bevriezen.

Het onbekende wil graag ontdekt worden…...

Als we contact maken met de schaduw en het gaan herkennen, weten we vaak nog niet hoe we het nieuwe kunnen gaan toepassen.

Wat houdt het in, wat komt er vrij als het donker licht krijgt? Wat is zichtbaar geworden en wat brengt dit inzicht?
Welke uitdagingen liggen in je dagelijkse leven? De pijn toelaten als je voor jezelf kiest omdat jij het op jouw eigen wijze mag gaan doen. Hoe je uit liefde trouw bleef aan hoe je het deed. Welk vermogen hierachter wil gezien worden?
Van bekend naar onbekend…Als we dat wat altijd veilig was verlaten, wat ontstaat er dan?

Leven met het donker is het NU, het leven precies nemen zoals het komt, zonder dat je nog controle wilt uitoefenen op de ander. Dat kan alleen als we herkennen waar het vandaan komt en waar het naar toe wil. Dan kan je blijven met precies dat wat er is om op jouw eigen wijze het pad te volgen dat er voor jou ligt. Dat pad is los van oude verhalen, aannames en 'doen zoals het hoort'.

Wat is de toegevoegde waarde van de paarden?

Een paard is van nature een sociaal dier dat in een kudde leeft. Binnen zo'n kudde is het van levensbelang (het zijn immers prooidieren) dat ieder lid van de kudde in zijn kracht staat, in balans is, de juiste positie inneemt en in verbinding staat met de kudde en de omgeving. Paarden kunnen als geen ander verbinden en samenwerken! In een kudde heerst rust.

Doordat ze prooidieren zijn zijn ze uiterst sensitief. Ze zijn gevoelig voor wat ontbreekt of wat niet klopt. B.v. wanneer datgene wat je in gedrag laat zien niet klopt met wat je van binnen voelt.

In een opstelling zijn degenen die zijn 'opgesteld' in de ruimte voor het paard onderdeel van de kudde. Daar waar geen balans is, waar verbindingen nodig zijn, andere posities ingenomen moeten worden, waar beweging nodig is, zal het paard gaan reageren.

Die reacties zijn heel divers en verschillen ook per paard, ieder paard reageert vanuit zijn eigen geschiedenis.

Graag verwijs ik naar www.petraveenstra.com betreffende bedrijven, teams, opleidingen en intervisiegroepen en leidinggevenden. Bij leidinggevenden staat in de folder ook meer info over een leiderschapstraject als je de leiding over je leven en/of op de werkvloer ten diepste wil onderzoeken.