Missie

Mijn missie is zielsverbinding tussen mens en paard

Coachen met de paardenkudde: Mensen bewust maken van wie ze werkelijk zijn? Waarin zit je kracht? Hoe kan je meer leven vanuit je hart/gevoel in plaats vanuit je hoofd/denken? Wie ben je in verbinding met jezelf? Kunnen ZIJN met wat er IS en niet is. Jij bent de creator van jouw leven.

Begeleiding met eigen paard: Bewustwording creëren op emotioneel, mentaal, spiritueel en fysiek niveau bij mens en/of paard en daar waar nodig handvatten geven om de verbinding en de balans te kunnen herstellen.

Visie

In al mijn lessen/sessies hanteer ik de volgende uitgangspunten:

 • wederzijds vertrouwen is de eerste stap
 • kunnen ZIJN met wat er IS en niet is
 • aandacht geeft richting
 • alles is energie
 • paardrijden en met paarden omgaan is persoonlijke ontwikkeling
 • waar zit de JA bij zowel het paard als de mens
 • doe alles met rust, respect en geduld
 • denk in kleine stapjes, een goede basis is belangrijk
 • wees "open minded", van alles en iedereen kun je wat leren
 • paarden zijn grootmeesters in het spiegelen/reflecteren van jouw non-verbale communicatie, jouw manier van handelen, ze hebben altijd gelijk
 • paarden hebben een helend vermogen, ze creëren een veilige bedding waardoor er ruimte in jou komt voor beweging 
 • go with the flow
 • er zijn meerdere wegen die naar ........ leiden

 In vrijheid verbonden