Bewust met tieners 

Vanuit mijn achtergrond in het onderwijs werk ik graag met tieners en jong volwassenen. Tijdens mijn eigen 'zoektocht' in het leven kom ik steeds weer uit bij mijzelf. Wat in mij zorgt voor.............. Ik kwam erachter dat wanneer ik in mijn kracht wil staan, in balans wil zijn ik eerst de verbinding met mezelf aan heb te gaan vanuit mijn eigen plek in het familiesysteem. Mijn kennis inzichten en ervaringen deel ik graag in samenwerking met de paarden  

Het gaat om de ont-moeting met jezelf in de ontmoeting met de paarden. Ik ga uit van een gelijkwaardigheid tussen mens en dier. Het is ervaringsgericht leren, tweerichtingsverkeer, de belevingswereld van het paard en de persoonlijke ontwikkeling van jou staan centraal. Het is een ontdekkingstocht naar jezelf, wie ben ik en wat wil ik zelf? Wat verruimt me en wat belemmert me (nog ;-))

We leven in een hectische maatschappij waarin hoge eisen aan je worden gesteld. Je leert als kind al vroeg dat er allemaal verwachtingen zijn. Allemaal regels, normen en waarden. Op school ligt de nadruk op wat je (nog) niet zo goed kan, het is veelal prestatiegericht. Er is steeds minder tijd voor jou als individu. Je leert ondertussen steeds meer vanuit je hoofd te leven ipv vanuit je gevoel/intuïtie. Je ouders hebben bepaalde verwachtingen. Hoe groei je op? Wellicht zijn je ouders bv gescheiden en weet je niet meer waar je plek is nu alles is veranderd, je bent jezelf voor je gevoel kwijt. Je hebt al vroeg geleerd je aan te passen en probeert aan de verwachtingen te voldoen of gaat ertegen in met alle gevolgen van dien. Beide keren ga je uit verbinding met jezelf. Bij aanpassing krijg je complimenten/applaus, vinden ze je aardig/lief, voldoe je aan het plaatje. Er tegenin gaan geeft afkeuring, maar iets in jou kan zich niet aanpassen, dat klopt voor je gevoel niet. Eigenlijk leer je (vooral als je daar gevoelig voor bent) dat je niet goed genoeg bent zoals je bent en dat het belangrijk is wat een ander van je vindt. Je aandacht gaat richting omgeving ipv naar jezelf. Dit kan je heel onzeker maken, een afhankelijk gevoel geven, een gevoel van niet meer kunnen vertrouwen op jezelf, eenzaam....

Bij de paarden kan je ervaren wat het met je doet als je je weer gaat verbinden met jezelf. Je krijgt inzichten in de manier waarop je de dingen doet, hoe het werkt voor jou. Iedereen is namelijk perfect precies zoals die is! Je bent daar waarschijnlijk alleen in de loop van je leven wat aan gaan twijfelen.     

Vanaf 13 jaar werk ik ook systemisch met tieners mbv opstellingen. Wanneer de relatie tussen je ouder(s) en jou niet stroomt dan ga ik ervan uit dat je iets spiegelt van je (voor)ouders. Dit doe je onbewust en daarmee draag je iets van je ouder(s) of van de generatie's daarvoor wat niet van jezelf is. Dit kan leiden tot vele soorten gedrag en gevoel. Bijvoorbeeld je terugtrekken in jezelf en daarmee afsluiten of juist overal tegenin gaan, verharden en je afsluiten. Beide keren verlies je het contact met jezelf en vaak weet je niet wat nou maakt dat je zo reageert. Om hier los van te komen ga we kijken wat er gezien wil worden vanuit de familielijn(en). 

De wet van energie zorgt ervoor dat wanneer een gebeurtenis in het leven van je voorouders niet verwerkt kon worden op het moment dat het plaatsvond  het in energie doorgeven wordt naar de volgende generatie. Het kan ook zijn dat je niet op je eigen plek staat als kind omdat je een lege plek opvult in het familiesysteem. Wanneer een plek 'leeg' is dwz iemand uit de familielijn is niet meer aanwezig op z'n plek door bv dood, scheiding, miskraam, abortus etc. dan kan het zijn dat jij die plek als kind energetisch opvult. Bv één van je ouders is overleden en jij gaat dan energetisch naast je vader of moeder staan. Dit kan ook wanneer je ouders gescheiden zijn of wanneer je vader en/of moeder emotioneel niet beschikbaar is.

Ik werk systemisch met kinderen vanaf 12/13 jaar.